• Welkom op de site van de VVD Losser

  20 januari − Welkom op onze website. De VVD Losser vertegenwoordigt het liberale gedachtengoed in Losserse politiek. De VVD Losser is onderdeel van de VVD afdeling Noordoost-Twente. De VVD steunt ondernemende mensen die iets van hun leven willen maken. De VVD wil een kleine en effectieve overheid die zorgt voor een veilig Losser waar iedereen zo veel mogelijk de ruimte heeft voor eigen initiatief. De VVD werkt aan goede bereikbaarheid, gezonde financiën, beperkt houden van de lokale lasten, een gezonde economie met zo veel mogelijk werkgelegenheid. Lees verder

 • VVD Losser wil snel vrije sluitingstijden Horeca

  16 oktober − De VVD vindt het belangrijk dat de sluitingstijden voor de Horeca in Losser worden vrijgegeven. Dit blijkt in andere gemeenten voor velen alleen maar voordelen te bieden. Het uitgaansleven wordt aantrekkelijker, er is minder overlast want er staan geen grote groepen tegelijk op straat en de Horeca vaart er wel bij. En het in stand houden van de Horeca is van groot belang voor de toeristische waarde van Losser. Lees verder

 • VVD wil proef met vrije sluitingstijden horeca

  11 oktober − De VVD heeft een motie ingediend om in Losser een proef te starten met vrije sluitingstijden voor de Horeca. Op deze manier wil de VVD Losser zo aantrekkelijk mogelijk maken voor uitgaanspubliek. Tevens denkt de VVD dat overlast hierdoor kan worden voorkomen omdat mensen gefaseerd naar huis gaat. Lees verder

 • Ruimte in woonvisie maken voor aanpak leegstand en bebouwing braakliggende terreinen

  27 september − De VVD stelt in de commissie ruimte kritische vragen over de woonvisie. Volgens de VVD wordt er te weinig rekening gehouden met ruimtelijke kwaliteit. Nu is het moment dat er een woonbestemming aan leegstaande winkelpanden en braakliggende terreinen kan worden gegeven. Maar wat doet de gemeente? Die wil alleen woonbestemmingen op eigen grond. Lees verder

 • Brandbestrijding niet in gevaar in Losser

  20 september − De VVD vraagt of het brandweerkorps Losser voldoende op sterkte is en of de brandbestrijding gewaarborgd is. Lees verder

 • VVD stemt in met privacybeleid

  13 september − In januari heeft de VVD aandacht gevraagd voor privacy. Inmiddels heeft het college het privacybeleid opgesteld en de VVD stemt hiermee in. Lees verder

 • Zandwinning Oelemars

  13 september − De VVD vraagt de gemeente te onderzoeken welke gevolgen hernieuwde zandwinning heeft voor de omgeving en actie te ondernemen om de nadelige gevolgen van deze zandwinning zoveel mogelijk te beperken voor omwonenden en aanwezige natuurliefhebbers. Lees verder

 • Meer geld voor speeltoestellen en aanpak notoire veroorzakers van overlast

  11 juli − Tijdens de behandeling van de kadernota gaf fractievoorzitter Harry Heegen de prioriteiten van de VVD aan: Een extra bedrag voor de speelvoorzieningen vinden wij een juiste keuze. Om ergernissen aan te pakken moeten er op beperkte schaal gebruik worden gemaakt van boa's. Lees verder

 • 10 punten over het Kulturhus Losser

  11 juli − Er zijn vele redenen waarom het voorstel voor het Kulturhus Losser een slecht voorstel is. Daar kunnen wij een volledig betoog aan wijden. Dat doen wij niet ditmaal, u kent ons standpunt. Wij beperken ons tot de 10 punten. Lees verder

 • Gemeente ziet ook noodzaak tot aanpak zwerfafval

  08 juli − Uit de enquête van de VVD Losser onder inwoners bleek dat zwerfafval de grootste ergernis in de gemeente Losser is. Ook de gemeente Losser ziet nu de noodzaak om deze ergernis aan te pakken en vraagt inwoners mee te denken. Lees verder

 • Zwerfvuil grootste ergernis in Losser

  24 juni − Onlangs heeft de VVD in Losser een enquête gehouden via internet en gevraagd aan de inwoners van Losser om hun grootste ergernissen kenbaar te maken. Deze enquête is door 98 inwoners ingevuld. Op nummer één van de ergernissen staat het weggooien van zwerfvuil. Ook vindt men het belangrijk dat er tijdens de haal- en brengtijden bij scholen door Boa’s wordt gekeken naar de veiligheid en overtreders worden aangepakt. Hondenpoep staat op nummer drie. Lees verder

 • VVD Losser onderdeel van nieuw lokaal netwerk Noordoost-Twente

  17 juni − De VVD Losser is op 16 juni opgegaan in de nieuwe VVD-afdeling Noordoost-Twente. Lees verder

 • Is aanbesteding projectleider volgens regels verlopen?

  09 juni − De VVD wil in de raadsvergadering van 12 juni uitgebreid kunnen praten over de aanstelling van de projectmanager die verantwoordelijk is voor begeleiden van het Kulturhus. Lees verder

 • Waarom VVD tegen auto-onvriendelijk centrumplan heeft gestemd

  14 mei − Het gratis voor de deur kunnen parkeren in het centrum van Losser is een belangrijk pluspunt waarin Losser zich onderscheidt van andere plaatsen. Wij vinden dat dit zo moet blijven. Lees verder

 • Nog niet eens aanbesteed maar al wel meer dan zes ton uitgegeven aan Kulturhus

  12 mei − Een maand geleden hebben wij als VVD schriftelijke vragen gesteld over de kosten die nu al zijn gemaakt i.v.m. de voorbereidingen voor het Kulturhus in Losser. Wij hadden als VVD al eerder de indruk dat de kosten van de voorbereidingen voor het Kulturhus al flink waren opgelopen. Dat blijkt helaas ook inderdaad het geval. Het hele aanbestedingstraject voor de aannemers moet nog beginnen dus er is nog niets concreets gebeurd. De teller voor de uitgaven staat op dit moment op € 638.000,- vanaf 2014 tot april 2016. Hierin zijn sommige ambtelijke kosten nog niet eens verwerkt. Lees verder

 • VVD wil auto's in centrum Losser

  10 mei − De consument moet naar Losser willen komen omdat ze hier gratis voor de deur kunnen parkeren, een goed winkelaanbod aantreffen en goed geholpen worden. En dat is precies hoe wij hierin staan. Vooral het gratis voor de deur kunnen parkeren is een belangrijk pluspunt waarin Losser zich veelal onderscheidt van andere plaatsen en wij vinden dat dit zo moet blijven. Lees verder

 • D66 verkondigt in Tubantia onzin over inzet boa's

  29 april − In de Tubantia van 29 april 2016 komt D66 aan het woord over de inzet van BOA's. Er worden hierin een aantal zaken genoemd die pertinent niet juist zijn. Lees verder

 • Vragen over social media strategie en plan "sportnatuur" bij beleidsplan recreatie en toerisme

  26 april − In de commissie Ruimte van 25 april is het beleidsplan recreatie en toerisme voor de gemeente Losser besproken. De VVD is enthousiast over het beleidsplan en is blij met een concreet actieplan. De VVD stelt vragen over de te hanteren social media strategie en het plan sport natuur. Lees verder

 • Complimenten voor totstandkoming centrumplan

  26 april − Dank en complimenten aan al diegenen die hebben meegedacht en die bij de totstandkoming van het centrumplan hebben meegewerkt. Er is na vele onderzoeken, analyses en inloopavonden een enorme hoeveelheid aan informatie ingebracht. Vele van de gedane suggesties zijn opgepakt en meegenomen in het plan. Lees verder

 • VVD wil BOA's inzetten in gemeente Losser

  22 april − Om de leefbaarheid in Losser te garanderen, wil de VVD BOA's inzetten. Ze sporen bepaalde strafbare feiten op en mogen handhaven waar het gaat om parkeerbeleid, de drank- en horecawet, bij openbare manifestaties, vuurwerk en op het gebied van milieu. Momenteel is Losser de enige Twentse gemeente die niet over BOA's beschikt. De VVD vindt dat een gemiste kans en wil daarom de behoefte aan leefbaarheid in Losser en de omliggende kerkdorpen in beeld brengen. Lees verder