Laten we de Lossernaren niet vergeten die graag gezellig een avondje uit willen!

Wij zijn van mening dat de huidige situatie waarbij alle horecabezoekers in korte tijd al voor tweeën naar buiten moeten worden geloodst ongewenst is. Ongewenst voor de horecaondernemers want zij lopen veel omzet mis. Ongewenst voor de bezoekers en inwoners van Losser want het uitgaan wordt beperkt en ongewenst voor de omwonenden want de overlast wordt erdoor vergroot.

De VVD heeft gevraagd aan het college te onderzoeken of ook in Losser kan worden overgegaan tot het vrijgeven van de sluitingstijden.

Wij vinden dat dit niet te lang moet duren en men snel moet overgaan tot vrijgave van de sluitingstijden. Maar wij vinden dat er goede afspraken moeten worden gemaakt met de centrumbewoners en hun nachtrust moet worden gerespecteerd. Ook vinden wij dat de horecaondernemers er best een tandje mogen bijzetten om de centrumbewoners tegemoet te komen als het gaat om het terugdringen van de overlast.

Wanneer je centrumbewoners vraagt of het goed is dat de Horeca langer open is, zij in eerste instantie vaak  zullen zeggen, doe maar niet. Daar hoort wel een verhaal bij. Zonder informatie denkt men als snel dat vrije openingstijden leiden tot meer overlast, terwijl het tegenovergestelde vaak het geval is. Want dat is bijna altijd het effect in gemeenten waar dit is ingevoerd. 

Er is inmiddels een enquête geweest, meest opvallend is wel dat het merendeel aangeeft dat deze overlast erger is geworden sinds de handhaving om 02.00 uur.

“Er lijkt wel een verband te bestaan dat het strakker handhaven van de sluitingstijden met name in Losser heeft geleid tot meer rumoer op straat”.

Met deze uitkomst lijkt ook voor Losser de regel op te gaan dat het geleidelijk laten vertrekken van de bezoekers minder overlast geeft. 


Bij vrije sluitingstijden wordt de overlast minder, de Horeca vaart er wel bij en bezoekers hebben een leukere avond. Want laten wij die groep ook niet vergeten.

Laten we ook al die Lossernaren die graag gezellig een avondje uit willen en zich daarin nu beperkt voelen niet vergeten.

Wij willen dus toe naar een situatie waarbij de openingstijden helemaal vrij zijn. Wij zien er ook geen nut in om andere tijden te hanteren, bijv. vier uur.  Stel dat er ergens nog zes volwassenen aan de bar zitten om vier uur. Wat heeft het dan voor zin om die verplicht weg te sturen om welk tijdstip dan ook. Die druk hoeft er wat ons betreft niet te zijn en kan alleen maar tot problemen leiden. Wij vinden dat de Horeca dat prima zelf kan bepalen. Maar de horecaondernemers moeten zich wel verantwoordelijk voelen voor eventuele overlast die kan ontstaan en daarnaar handelen.

Wij hebben aangegeven dat wij het belangrijk vinden op een zo kort mogelijke termijn over te willen gaan tot vrije sluitingstijden. Wij hechten eraan te stellen dat wij dit de beste oplossing vinden voor de horecaondernemers, de centrumbewoners en de bezoekers. Daarom dienen willen wij een amendement indienen zodat wij er zo goed als zeker van kunnen zijn dat ook op uiterlijk 1 februari de proef kan ingaan.