Nieuws

 • Waar koopt de gemeente Losser in?

  WAAR KOOPT DE GEMEENTE LOSSER IN? LEES HET HIER. Lees verder

 • Ons Verkiezingsprogramma

  Ons verkiezingsprogramma heeft als titel "Vol vertrouwen door". Het gaat heel goed met Losser maar het kan nog beter. Lees verder

 • Onze kandidaten staan voor u klaar

  Wij zijn trots op deze kandidaten. Het is een lijst met veel variatie. De jongste is 21 jaar en de oudste wordt dit jaar 80. Harry Heegen is al in mei vorig jaar gekozen tot lijsttrekker. De huidige raadsleden Janice Meerenburgh en Ron de Leeuw staan op nummer 2 en 3. De huidige commissieleden Hans Hanterink en Ilona van Dijk staan op plaats 4 en 5. In Overdinkel staat de 21-jarige student Bestuurskunde Ritchell Konter op de lijst en ook uit Overdinkel komt Gerton Mekkelholt die bijna zijn hele leven in Overdinkel heeft gewoond. Op plaats 6 staat Lars Roord uit De Lutte. Ook hebben wij in de persoon van Nico Schraag een hoogleraar Ondernemerswetenschappen op de lijst op nummer 12. Wij denken dat wij met deze kandidaten een goede vertegenwoordiging zullen zijn voor alle inwoners van onze gemeente. Lees verder

 • VVD wil aanpak eigenaren die monumentale panden niet onderhouden

  Losserse VVD wil dat eigenaren van monumentale panden worden aangepakt. Desnoods via het strafrecht. Lees verder

 • Voucher van € 50,- voor aanschaf regenton

  Ons college geeft uitvoering aan de motie van de Losserse VVD om het gebruik van regentonnen te stimuleren. Lees verder

 • Bronscheiding; de betutteling ten top.

  Enkele weken geleden hadden wij met andere Twentse gemeenten een digitale bijeenkomst met Twence, Twente Milieu, Rova en professor Gradus. Dit n.a.v. een motie van ons. Professor Gradus onderbouwde met feiten dat nascheiding de beste oplossing is. Lees verder

 • Janice Meerenburgh: ‘Energiestrategie in Twente? Meer betrokkenheid van raadsleden warm aanbevolen!’

  Links Janice Meerenburgh, rechts Monique van Saane Lees verder

 • Heel Losser van het aardgas af?

  Heel Losser in 2050 van het aardgas af? Is het zo dat we allemaal van het aardgas af moeten? Ja, uiteindelijk wel. Ons Kabinet heeft bepaald dat we in 2050* zo ver moet zijn. Hoe we dat precies gaan doen? En wat het betekent voor Losserse inwoners? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Daar hebben we de pakweg 30 jaar de tijd voor. De Warmtevisie die de Losserse gemeenteraad vaststelde laat zien hoe we dat in die tijd willen doen. Belangrijke opgaven uit die visie: zorgen voor haalbare en betaalbare investeringen. Waarbij het voortdurende gesprek met inwoners een peilstok is om na te gaan wat voor de inwoners en ondernemers van Losser en haar kerkdorpen ècht haalbaar en betaalbaar is. Waar we ‘warm voor lopen’, en waarvoor niet. Lees verder

 • Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2021

  02 januari − De Losserse VVD wenst iedereen een gelukkig en gezond 2021 Lees verder

 • KOOP LOKAAL!!!

  16 mei − KOOP LOKAAL!!! Ontdek die prachtige winkels in uw eigen buurt. Lees verder

 • VVD Twente wil meer actie van Twente Board

  09 april − De Coronacrisis heeft ons land geraakt. Natuurlijk ligt de focus en de eerste zorg bij diegenen die qua gezondheid direct getroffen zijn door het Covit-19 virus. Maar wij moeten ook kijken naar de toekomst. Lees verder

 • VVD: ‘Regionale Energie Strategie (RES): Haalbaar, betaalbaar en uitlegbaar aan Losserse inwoners’

  09 februari − De Losserse VVD stemt in met de notitie over de regionale energiestrategie. Met een paar kanttekeningen: We willen in het vervolgproces echt meer waarborgen over de invloed op en van onze eigen Losserse bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, (zowel in NOT als in Twents verband). Solidariteit klinkt mooi, maar uiteindelijk moeten we allereerst onze eigen basis op orde hebben; een reëel pakket met duurzaamheidsmaatregelen, voldoende waarborgen voor onze inwoners en bedrijfsleven, een proces van betrokkenheid om kansen te zien en keuzes te maken, en een goede haalbare en betaalbare korte en lange termijn strategie. Die bovendien uitlegbaar is aan onze Lossernaren. Lees verder

 • Prettige Feestdagen en een goed 2020

  24 december − Prettige Feestdagen en een goed 2020 Lees verder

 • HOGE BOEKELWEG WORDT FIETSSTRAAT

  27 november − In november 2018 heeft de VVD met steun van het CDA en D66 een motie ingediend om de Hoge Boekelweg veiliger te maken voor fietsers. De plannen om te komen tot een fietsstraat zijn nu klaar. Op 27 november 2019 was er een informatieavond voor de inwoners waarin de plannen zijn gepresenteerd. De Hoge Boekelweg wordt volgens deze plannen een fietsstraat. Auto’s zijn dan te gast. Bovendien kan men met een auto niet meer door de hele straat rijden waardoor het als autoverbindingsweg naar Enschede ongeschikt wordt. Het wordt dan een weg waar fietsers veilig kunnen rijden en het zal een verhoging geven van de toeristische waarde van dit gebied. Goede plannen waar wij als VVD achter staan. Bijgaande foto is gemaakt op de informatieavond voor de inwoners op 27 november 2019. Lees verder

 • Villa mag er komen.

  25 oktober − Het bouwen van een moderne villa hoek dr. Frederikstraat Gronausestraat is passend, technisch probleemloos en uitlegbaar. Half oktober spraken we over vaststelling van het bestemmingsplan waardoor de bouw van een woning op de hoek dr. Fredrikstraat Gronausestraat mogelijk is. Dat was nodig omdat vanuit het verleden op die plek ‘horecabestemming’ rustte. In een eerdere raadsvergadering waren er voor de VVD te veel onduidelijkheden om tot een goed besluit te komen. Dat ging -onder meer- over de moderne ‘look and feel’ van de woning (‘modern’ in plaats van ‘karakteristiek’). En de maatwerkprocedure die ons College voorstelde om dat ‘modern’ mogelijk te maken. Ook hadden wij vragen over de invloed van de woning op de slachtcapaciteit van de tegenovergelegen slachterij. Daarom dienden wij een amendement in. Die raadsvergadering werd de besluitvorming uiteindelijk aangehouden. Gevolg daarvan was dat niet gestemd werd over het amendement Lees verder

 • VVD Losser maakt zich zorgen over toename gebruik lachgas.

  14 september − VVD Losser wil de grenzen van de wet- en regelgeving opzoeken om gebruik van lachgas te verbieden. Lees verder

 • Raadsvoorstel moderne villa aangehouden

  16 juni − Nieuwbouw villa dr. Frederikstraat-Gronausestraat. De VVD heeft het college een aantal kritische vragen gesteld over de bouw van een moderne villa op de hoek van de dr. Frederikstraat -Gronausestraat in Losser. De antwoorden waren onvoldoende. Er wordt hier een uitzondering gemaakt op een geldende regel. Waarom? Wij vinden dat het college de noodzaak hiervan onvoldoende heeft onderbouwd. Lees verder

 • Zonnevelden, haalbaar en betaalbaar

  10 april − Zonnevelden haalbaar en betaalbaar Lees verder

 • VVD stemde voor nieuwe woonwijk aan de Ravenhorsterweg in Losser

  17 maart − Losserse VVD voorstander van nieuwe woonwijk aan de Ravenhorsterweg Lees verder

 • VVD vraagt aandacht voor toenemende gebruik van softdrugs

  14 maart − Gezondheid is van het allergrootste belang. Mensen zijn vooral zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Dat betekent niet dat we de ogen sluiten voor de problemen die overmatig alcoholgebruik, roken, overgewicht en drugs in onze samenleving veroorzaken. Om nog maar niet te spreken over het persoonlijk leed en de torenhoge kosten die daarmee samenhangen, en waar we als inwoners uiteindelijk allemáál aan meebetalen. Lees verder