• Welkom op de site van de VVD Losser

  Welkom op onze website. De VVD Losser vertegenwoordigt het liberale gedachtengoed in Losserse politiek. De VVD Losser is onderdeel van de VVD afdeling Noordoost-Twente. De VVD steunt ondernemende mensen die iets van hun leven willen maken. De VVD wil een kleine en effectieve overheid die zorgt voor een veilig Losser waar iedereen zo veel mogelijk de ruimte heeft voor eigen initiatief. De VVD werkt aan goede bereikbaarheid, gezonde financiën, beperkt houden van de lokale lasten, een gezonde economie met zo veel mogelijk werkgelegenheid. Lees verder

 • Zorg inwoners Losser te belangrijk voor populisme

  14 juli − Onlangs besloot het MST de poli in Losser te sluiten. Het aantal bezoekers is laag en de poli’s van Oldenzaal en Enschede zijn dichtbij. Hoe gaan wij in Losser zorgen dat de zorg voor inwoners beschikbaar blijft? Lees verder

 • Denken in hokjes en muren

  13 juli − Wat een reuring de laatste maanden over het sluiten van de poli in Losser. De hele dramadriehoek van (slachtoffer, aanklager en redder) kwam voorbij. Aline Beernink is werkzaam in de zorg en schrijft vanuit haar ervaring over de ontwikkelingen in de zorg. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het organiseren van zorg? Lees verder

 • VVD wil verbreding A1 al in 2020

  26 juni − De Twentse VVD afdelingen pleiten gezamenlijk voor een snelle verbreding van de A1. Dit is nodig omdat de concurrentiepositie van Twente op het spel staat. De lokale afdelingen zullen een motie indienen om gezamenlijk een krachtig signaal af te geven. Lees verder

 • Geen disproportioneel groot zonnepanelenpark in Overdinkel

  23 mei − Voor ons als VVD staat duurzaamheid hoog op de agenda. Maar de stappen die daarbij moeten worden gezet moeten in het teken staan van bewustwording, gedragsveranderingen, cultuuromslag en vooral het creëren van draagvlak. Het is als een marathon, het zijn heel veel kleine stapjes die gemaakt moeten worden in de goede richting. Maar dat bereiken we niet door een disproportioneel groot zonnepanelenpark uit de grond te stampen direct naast de bebouwde kom van Overdinkel. Lees verder

 • Harry Heegen lijsttrekker VVD Losser

  20 mei − Harry Heegen is donderdagavond unaniem door de leden van de VVD Losser als lijsttrekker gekozen. Dat gebeurde in de alemene ledenvergadering van de VVD Noordoost-Twente bij Wouter Witzel in Losser. Lees verder

 • VVD tegen huidig voorstel diftar

  04 april − De VVD is van mening dat het raadsvoorstel om diftar in te voeren in combinatie met bronscheiding een slecht voorstel is. Dit voorstel is gebaseerd op inmiddels achterhaalde informatie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de afvalscheiding aan de bron, dus door de inwoners, duurder is en minder goed voor het milieu dan nascheiding. Nascheiding wil zeggen dat al het afval in een nascheidingsmachine bij de afvalverwerker terechtkomt en daar vindt dan de afvalscheiding plaats. Lees verder

 • Afvalscheiding onzinnig. Nascheiding beter voor het milieu en nog goedkoper ook.

  10 maart − Nascheiding is milieuvriendelijker en goedkoper. Afvalscheiding is een nutteloze hobby van vele gemeenten en nergens voor nodig. Gemeenten denken dat mensen zorgvuldiger met het afval omgaan maar het levert niets op. Het is de betutteling ten top. Lees verder

 • Accountant toont gelijk van VVD aan. Losser heeft geen controleerbaar inkoopsysteem.

  10 maart − Ook de accountant heeft inmiddels aangegeven dat het inkoopbeleid van de gemeente Losser onvoldoende is. Er zijn onvoldoende controles ingebouwd. De kans bestaat nu dat Losser voor zaken betaalt die nooit zijn geleverd. Wij hebben hierover als VVD al eerder aan de bel getrokken. De accountant gaat zelfs aanvullende controles uitvoeren over 2016. Lees verder

 • VVD Losser betreurt vertrek Sijbom

  07 maart − De VVD Losser vindt het jammer dat burgemeester Sijbom vertrekt. Losser is beter geworden dankzij hem. Lees verder

 • Halfslachtig Horecaconvenant zal niet leiden tot het gewenste resultaat.

  04 maart − Deze week is het Horecaconvenant ingegaan. Dat zijn de afspraken die zijn gemaakt tussen de Horeca, de Centrumbewoners en de Gemeente. Hier staat in dat Horecabedrijven die dat willen kunnen openblijven tot 03.00 uur i.p.v. de huidige sluitingstijd van 02.00 uur. Een klein stapje in de goede richting maar voor ons onvoldoende. Lees verder

 • VVD Losser wil openheid over inkoopbeleid afdwingen.

  07 februari − Wethouder Hassink blijft weigeren openheid te geven over het inkoopbeleid van de gemeente Losser. Dit ondanks een eerdere belofte om dit uit te leggen in een notitie. Ook na vragen vanuit de VVD wil de wethouder niets kwijt. De gemeenteraad en dus de burgers van Losser hebben er geen enkel zicht op waar de gemeente inkoopt. Lees verder

 • Verkeersbewegingen vrachtwagens Oelemars veroorzaken onveilige situaties

  31 januari − De VVD is door buurtbewoners, fietsers en ouders van schoolgaande jeugd opmerkzaam gemaakt over een aantal verkeersgevaarlijke situaties. Deze situaties zijn het gevolg van de toegenomen verkeersbewegingen van vrachtwagens voor de exploitatie van de zandafgraving Oelemars. Lees verder

 • Laten we de Lossernaren niet vergeten die graag gezellig een avondje uit willen!

  20 december − Wij zijn van mening dat de huidige situatie waarbij alle horecabezoekers in korte tijd al voor tweeën naar buiten moeten worden geloodst ongewenst is. Ongewenst voor de horecaondernemers want zij lopen veel omzet mis. Ongewenst voor de bezoekers en inwoners van Losser want het uitgaan wordt beperkt en ongewenst voor de omwonenden want de overlast wordt erdoor vergroot. Lees verder

 • Overlast Dingeldeinstraat opgelost

  05 december − De tubantia bericht over de overlast in de Dingeldeinstraat. Twee alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Eritrea die overlast veroorzaakte en poogden in te breken bij een slijterij, hebben Losser nu moeten verlaten. De VVD vroeg eerder aandacht voor de overlast. Lees verder

 • Plannen subsidiebeleid minachting voor verenigingen in gemeente Losser

  19 november − Plannen nieuw subsidiebeleid Losser desastreus. Lees verder

 • VVD blij met inzet op handhaving

  08 november − Het college heeft aangegeven bezig te gaan met handhaving. De VVD wil dit al erg lang en is blij dat ook het college hier nu ook het nut van inziet. Lees verder

 • Harry Heegen in begrotingsdebat: dit college is laks.

  08 november − Fractievoorzitter Harry Heegen noemt het college van Losser laks. Het niet goed opvolgen van moties, het niet terugkoppelen van toezeggingen, het te laat versturen van raadsinfo en het niet tijdig nakomen van afspraken zijn allemaal zaken die de VVD onacceptabel vindt. Lees verder

 • VVD wil geld direct aan verenigingen beschikbaar stellen

  08 november − VVD komt met een amendement om de gelden die worden uitgegeven aan de sportcoach te verdelen onder de sportverenigingen zodat zij deze kunnen besteden aan ledenwerving. Lees verder

 • De tekorten bij Stichting Wil zijn gelijk aan de tekorten in de Topcraftperiode

  08 november − De VVD vreest dat Losser nogal wat kosten voor de kiezen krijgen als het gaat om de Stichting WIL. Deze Stichting is in het leven geroepen nadat het WSW-bedrijf Topcraft is gestopt. De WSW-medewerkers zijn overgegaan naar de Stichting WIL. Deze Stichting kost Losser veel geld. Volgens de jaarrekening van de Stichting WIL is het tekort over 2015 € 830.000,-. Dat is volgens ons ongeveer hetzelfde verlies dat we leden tijdens de Topcraftperiode. Lees verder