• VVD presenteert verkiezingsprogramma

  Beperken van overlast, behoud van de voormalige Aloysiusschool en verlaging van belastingen belangrijke thema's in het verkiezingsprogramma VVD. Lees verder

 • VVD Losser presenteert kandidatenlijst verkiezingen 2018

  Tijdens de ledenvergadering van de VVD is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Dit is het team dat namens de VVD de mouwen opstroopt voor Losser. Lees verder

 • Welkom op de site van de VVD Losser

  Welkom op onze website. De VVD Losser vertegenwoordigt het liberale gedachtengoed in Losserse politiek. De VVD Losser is onderdeel van de VVD afdeling Noordoost-Twente. De VVD steunt ondernemende mensen die iets van hun leven willen maken. De VVD wil een kleine en effectieve overheid die zorgt voor een veilig Losser waar iedereen zo veel mogelijk de ruimte heeft voor eigen initiatief. De VVD werkt aan goede bereikbaarheid, gezonde financiën, beperkt houden van de lokale lasten, een gezonde economie met zo veel mogelijk werkgelegenheid. Lees verder

 • Drie containers naast de deur nergens voor nodig.

  26 november − Betuttelend college in Losser houdt vast aan drie containers naast de deur, terwijl het nascheiden gewoon bij de afvalverwerker kan. Lees verder

 • VVD wil dat gemeente onderzoekt of WiFi op openbare locaties mogelijk is

  19 september − Door de EU wordt in het kader van het project WiFi4EU 120 miljoen beschikbaar gesteld voor WiFi in de openbare ruimte. De VVD dient daarom opnieuw een motie in om uit te zoeken of WiFi op openbare locaties in Losser mogelijk is. Lees verder

 • VVD voor behoud oude Aloysiusschool

  19 september − Wij zijn als raad geen club die losstaat van de rest van de bevolking en maar op eigen houtje besluiten mag nemen waar totaal geen draagvlak voor is. Alhoewel wij soms het idee hebben dat dit college het wat dit onderwerp betreft wel zo ziet. Losser wil de oude Aloysiusschool niet kwijt, dat is wel duidelijk. Dit college heeft de taak dat serieus te nemen. Lees verder

 • Zorg inwoners Losser te belangrijk voor populisme

  14 juli − Onlangs besloot het MST de poli in Losser te sluiten. Het aantal bezoekers is laag en de poli’s van Oldenzaal en Enschede zijn dichtbij. Hoe gaan wij in Losser zorgen dat de zorg voor inwoners beschikbaar blijft? Lees verder

 • Denken in hokjes en muren

  13 juli − Wat een reuring de laatste maanden over het sluiten van de poli in Losser. De hele dramadriehoek van (slachtoffer, aanklager en redder) kwam voorbij. Aline Beernink is werkzaam in de zorg en schrijft vanuit haar ervaring over de ontwikkelingen in de zorg. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het organiseren van zorg? Lees verder

 • VVD wil verbreding A1 al in 2020

  26 juni − De Twentse VVD afdelingen pleiten gezamenlijk voor een snelle verbreding van de A1. Dit is nodig omdat de concurrentiepositie van Twente op het spel staat. De lokale afdelingen zullen een motie indienen om gezamenlijk een krachtig signaal af te geven. Lees verder

 • Geen disproportioneel groot zonnepanelenpark in Overdinkel

  23 mei − Voor ons als VVD staat duurzaamheid hoog op de agenda. Maar de stappen die daarbij moeten worden gezet moeten in het teken staan van bewustwording, gedragsveranderingen, cultuuromslag en vooral het creëren van draagvlak. Het is als een marathon, het zijn heel veel kleine stapjes die gemaakt moeten worden in de goede richting. Maar dat bereiken we niet door een disproportioneel groot zonnepanelenpark uit de grond te stampen direct naast de bebouwde kom van Overdinkel. Lees verder

 • Harry Heegen lijsttrekker VVD Losser

  20 mei − Harry Heegen is donderdagavond unaniem door de leden van de VVD Losser als lijsttrekker gekozen. Dat gebeurde in de alemene ledenvergadering van de VVD Noordoost-Twente bij Wouter Witzel in Losser. Lees verder

 • VVD tegen huidig voorstel diftar

  04 april − De VVD is van mening dat het raadsvoorstel om diftar in te voeren in combinatie met bronscheiding een slecht voorstel is. Dit voorstel is gebaseerd op inmiddels achterhaalde informatie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de afvalscheiding aan de bron, dus door de inwoners, duurder is en minder goed voor het milieu dan nascheiding. Nascheiding wil zeggen dat al het afval in een nascheidingsmachine bij de afvalverwerker terechtkomt en daar vindt dan de afvalscheiding plaats. Lees verder

 • Afvalscheiding onzinnig. Nascheiding beter voor het milieu en nog goedkoper ook.

  10 maart − Nascheiding is milieuvriendelijker en goedkoper. Afvalscheiding is een nutteloze hobby van vele gemeenten en nergens voor nodig. Gemeenten denken dat mensen zorgvuldiger met het afval omgaan maar het levert niets op. Het is de betutteling ten top. Lees verder

 • Accountant toont gelijk van VVD aan. Losser heeft geen controleerbaar inkoopsysteem.

  10 maart − Ook de accountant heeft inmiddels aangegeven dat het inkoopbeleid van de gemeente Losser onvoldoende is. Er zijn onvoldoende controles ingebouwd. De kans bestaat nu dat Losser voor zaken betaalt die nooit zijn geleverd. Wij hebben hierover als VVD al eerder aan de bel getrokken. De accountant gaat zelfs aanvullende controles uitvoeren over 2016. Lees verder

 • VVD Losser betreurt vertrek Sijbom

  07 maart − De VVD Losser vindt het jammer dat burgemeester Sijbom vertrekt. Losser is beter geworden dankzij hem. Lees verder

 • Halfslachtig Horecaconvenant zal niet leiden tot het gewenste resultaat.

  04 maart − Deze week is het Horecaconvenant ingegaan. Dat zijn de afspraken die zijn gemaakt tussen de Horeca, de Centrumbewoners en de Gemeente. Hier staat in dat Horecabedrijven die dat willen kunnen openblijven tot 03.00 uur i.p.v. de huidige sluitingstijd van 02.00 uur. Een klein stapje in de goede richting maar voor ons onvoldoende. Lees verder

 • VVD Losser wil openheid over inkoopbeleid afdwingen.

  07 februari − Wethouder Hassink blijft weigeren openheid te geven over het inkoopbeleid van de gemeente Losser. Dit ondanks een eerdere belofte om dit uit te leggen in een notitie. Ook na vragen vanuit de VVD wil de wethouder niets kwijt. De gemeenteraad en dus de burgers van Losser hebben er geen enkel zicht op waar de gemeente inkoopt. Lees verder

 • Verkeersbewegingen vrachtwagens Oelemars veroorzaken onveilige situaties

  31 januari − De VVD is door buurtbewoners, fietsers en ouders van schoolgaande jeugd opmerkzaam gemaakt over een aantal verkeersgevaarlijke situaties. Deze situaties zijn het gevolg van de toegenomen verkeersbewegingen van vrachtwagens voor de exploitatie van de zandafgraving Oelemars. Lees verder

 • Laten we de Lossernaren niet vergeten die graag gezellig een avondje uit willen!

  20 december − Wij zijn van mening dat de huidige situatie waarbij alle horecabezoekers in korte tijd al voor tweeën naar buiten moeten worden geloodst ongewenst is. Ongewenst voor de horecaondernemers want zij lopen veel omzet mis. Ongewenst voor de bezoekers en inwoners van Losser want het uitgaan wordt beperkt en ongewenst voor de omwonenden want de overlast wordt erdoor vergroot. Lees verder

 • Overlast Dingeldeinstraat opgelost

  05 december − De tubantia bericht over de overlast in de Dingeldeinstraat. Twee alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Eritrea die overlast veroorzaakte en poogden in te breken bij een slijterij, hebben Losser nu moeten verlaten. De VVD vroeg eerder aandacht voor de overlast. Lees verder