• VVD presenteert verkiezingsprogramma

  Beperken van overlast, behoud van de voormalige Aloysiusschool en verlaging van belastingen belangrijke thema's in het verkiezingsprogramma VVD. Lees verder

 • VVD Losser presenteert kandidatenlijst verkiezingen 2018

  Tijdens de ledenvergadering van de VVD is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Dit is het team dat namens de VVD de mouwen opstroopt voor Losser. Lees verder

 • Welkom op de site van de VVD Losser

  Welkom op onze website. De VVD Losser vertegenwoordigt het liberale gedachtengoed in Losserse politiek. De VVD Losser is onderdeel van de VVD afdeling Noordoost-Twente. De VVD steunt ondernemende mensen die iets van hun leven willen maken. De VVD wil een kleine en effectieve overheid die zorgt voor een veilig Losser waar iedereen zo veel mogelijk de ruimte heeft voor eigen initiatief. De VVD werkt aan goede bereikbaarheid, gezonde financiën, beperkt houden van de lokale lasten, een gezonde economie met zo veel mogelijk werkgelegenheid. Lees verder

 • 19 normale mensen staan klaar

  11 maart − Je kunt natuurlijk de indruk hebben dat al die landelijke politici jou niet horen. Maar hoe zit het dan met al die lokale politici? De gemeenteraadsleden. Al die lokale politici die op hun vrije avonden naast hun dagelijkse werk vergaderen over een zonnepanelenpark, het centrumplan, aanschuiven bij dorpsraden, etc. Horen die jou ook niet? Zij zijn heel gemakkelijk te benaderen. Zij staan langs de sportvelden op zondagmorgen, werken als vrijwilliger bij de voedselbank of in de sportkantine en ze staan gewoon met adres en telefoonnummer op de site van de gemeente en in het telefoonboek. Allemaal benaderbare mensen. Lees verder

 • Losser moet het centrum niet auto-onvriendelijk maken met minder parkeerplaatsen

  22 februari − De gemeente Losser heeft plannen om het centrum aan te pakken. Dat is een goede zaak. Maar het zou niet goed zijn dit centrum auto-onvriendelijk te maken. Met de huidige plannen wordt het centrum autoluw gemaakt. In de plannen staat ook dat het helemaal autovrij maken van het centrum uiteindelijk tot de mogelijkheden behoort. Wij vinden dat een zorgelijke ontwikkeling. Lees verder

 • Losserse VVD wil van de drie afvalcontainers af. Harry Heegen vertelt.

  27 januari − Nascheiding is goedkoper, beter voor het milieu en gemakkelijker voor inwoners. Alles kan in de grijze container en wekelijks worden geleegd. Zie voor meer informatie http://nascheiding.omrin.nl Lees verder

 • Janice Meerenburgh over onderwijs en woningaanbod

  20 januari − De nummer 3 van de Losserse VVD, Janice Meerenburgh, stelt zich voor. Lees verder

 • Onze nummer 5 van VVD Losser stelt zich voor.

  07 januari − Onze nummer 5 van VVD Losser stelt zich voor. Lees verder

 • Losser moet centrum niet auto-onvriendelijk maken.

  © Harry Heegen

  07 januari − De gemeente Losser heeft plannen om het centrum aan te pakken. Dat is een goede zaak. Maar het zou niet goed zijn dit centrum auto-onvriendelijk te maken. Met de huidige plannen wordt het centrum autoluw gemaakt. In de plannen staat ook dat het helemaal autovrij maken van het centrum uiteindelijk tot de mogelijkheden behoort. Wij vinden dat een zorgelijke ontwikkeling. Lees verder

 • VVD Losser gaat onder voorwaarden akkoord met het parapluplan voor het centrum van Losser

  19 december − De VVD heeft in de raadsvergadering van 19 december aangegeven onder voorwaarden akkoord te gaan met het parapluplan voor het centrum van Losser. De VVD vindt dat binnen dit plan het behoud van de Aloysiusschool moet worden vastgelegd en het aantal parkeerplaatsen in het centrum van Losser mag niet worden verminderd. Lees verder

 • Drie containers naast de deur nergens voor nodig.

  26 november − Betuttelend college in Losser houdt vast aan drie containers naast de deur, terwijl het nascheiden gewoon bij de afvalverwerker kan. Lees verder

 • VVD wil dat gemeente onderzoekt of WiFi op openbare locaties mogelijk is

  19 september − Door de EU wordt in het kader van het project WiFi4EU 120 miljoen beschikbaar gesteld voor WiFi in de openbare ruimte. De VVD dient daarom opnieuw een motie in om uit te zoeken of WiFi op openbare locaties in Losser mogelijk is. Lees verder

 • VVD voor behoud oude Aloysiusschool

  19 september − Wij zijn als raad geen club die losstaat van de rest van de bevolking en maar op eigen houtje besluiten mag nemen waar totaal geen draagvlak voor is. Alhoewel wij soms het idee hebben dat dit college het wat dit onderwerp betreft wel zo ziet. Losser wil de oude Aloysiusschool niet kwijt, dat is wel duidelijk. Dit college heeft de taak dat serieus te nemen. Lees verder

 • Zorg inwoners Losser te belangrijk voor populisme

  14 juli − Onlangs besloot het MST de poli in Losser te sluiten. Het aantal bezoekers is laag en de poli’s van Oldenzaal en Enschede zijn dichtbij. Hoe gaan wij in Losser zorgen dat de zorg voor inwoners beschikbaar blijft? Lees verder

 • Denken in hokjes en muren

  13 juli − Wat een reuring de laatste maanden over het sluiten van de poli in Losser. De hele dramadriehoek van (slachtoffer, aanklager en redder) kwam voorbij. Aline Beernink is werkzaam in de zorg en schrijft vanuit haar ervaring over de ontwikkelingen in de zorg. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het organiseren van zorg? Lees verder

 • VVD wil verbreding A1 al in 2020

  26 juni − De Twentse VVD afdelingen pleiten gezamenlijk voor een snelle verbreding van de A1. Dit is nodig omdat de concurrentiepositie van Twente op het spel staat. De lokale afdelingen zullen een motie indienen om gezamenlijk een krachtig signaal af te geven. Lees verder

 • Geen disproportioneel groot zonnepanelenpark in Overdinkel

  23 mei − Voor ons als VVD staat duurzaamheid hoog op de agenda. Maar de stappen die daarbij moeten worden gezet moeten in het teken staan van bewustwording, gedragsveranderingen, cultuuromslag en vooral het creëren van draagvlak. Het is als een marathon, het zijn heel veel kleine stapjes die gemaakt moeten worden in de goede richting. Maar dat bereiken we niet door een disproportioneel groot zonnepanelenpark uit de grond te stampen direct naast de bebouwde kom van Overdinkel. Lees verder

 • Harry Heegen lijsttrekker VVD Losser

  20 mei − Harry Heegen is donderdagavond unaniem door de leden van de VVD Losser als lijsttrekker gekozen. Dat gebeurde in de alemene ledenvergadering van de VVD Noordoost-Twente bij Wouter Witzel in Losser. Lees verder

 • VVD tegen huidig voorstel diftar

  04 april − De VVD is van mening dat het raadsvoorstel om diftar in te voeren in combinatie met bronscheiding een slecht voorstel is. Dit voorstel is gebaseerd op inmiddels achterhaalde informatie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de afvalscheiding aan de bron, dus door de inwoners, duurder is en minder goed voor het milieu dan nascheiding. Nascheiding wil zeggen dat al het afval in een nascheidingsmachine bij de afvalverwerker terechtkomt en daar vindt dan de afvalscheiding plaats. Lees verder

 • Afvalscheiding onzinnig. Nascheiding beter voor het milieu en nog goedkoper ook.

  10 maart − Nascheiding is milieuvriendelijker en goedkoper. Afvalscheiding is een nutteloze hobby van vele gemeenten en nergens voor nodig. Gemeenten denken dat mensen zorgvuldiger met het afval omgaan maar het levert niets op. Het is de betutteling ten top. Lees verder