Halfslachtig Horecaconvenant zal niet leiden tot het gewenste resultaat.

Deze week is het Horecaconvenant ingegaan. Dat zijn de afspraken die zijn gemaakt tussen de Horeca, de Centrumbewoners en de Gemeente. Hier staat in dat Horecabedrijven die dat willen kunnen openblijven tot 03.00 uur i.p.v. de huidige sluitingstijd van 02.00 uur.

Aanleiding was een motie van de VVD.

Dit alles naar aanleiding van een motie van de VVD, ondersteund door de hele raad, waarin aan het college werd gevraagd onderzoek te doen naar het vrijgeven van de sluitingstijden en te komen tot een proef. De VVD had graag gezien dat de sluitingstijden helemaal vrij zouden worden gegeven omdat dan de overlast het kleinst is en de kwaliteit van het uitgaansleven het grootst. Maar helaas.  

Alleen geleidelijk vertrek leidt tot minder overlast.

Drie uur is in elk geval beter dan nu want het uitgaansleven gaat er iets op vooruit. Maar als het gaat om de overlast zal dat geen effect hebben. De overlast zal een uurtje opschuiven. Het succes van het terugdringen van overlast is juist dat men geleidelijk uit de Horecagelegenheden vertrekt. Dat is straks niet zo. Jammer dat de burgemeester niet de moeite heeft genomen om onderzoek te (laten) doen naar de effecten die dit bij andere gemeenten heeft gehad. Er had hierover voorlichting moeten komen met name richting de centrumbewoners. Liever zien wij dat de sluitingstijden helemaal vrij worden gegeven. Maar als het dan toch 03.00 uur moet zijn dat er niemand meer naar binnen mag dan was het toch echt noodzakelijk geweest om nog een uurtje de tijd te hebben om mensen te laten vertrekken. Om 04.00 uur zou iedereen dan buiten moeten zijn. Dan gaan de Horecabezoekers meer geleidelijk naar buiten en staan er minder grote groepen tegelijk op straat. Met dit convenant staan ze nog steeds allemaal tegelijk op straat maar dan een uurtje later.  

Burgemeester zorgt alleen maar voor meer overlast voor centrumbewoners.

Toen de burgemeester een half jaar geleden ging handhaven is de overlast groter geworden want vanaf toen stonden er meer mensen langdurig tegelijk op straat. Nu wordt de sluitingstijd drie uur en daar zal ongetwijfeld ook op gehandhaafd worden. Dus zal iedereen om drie uur tegelijk naar buiten worden gestuurd. Er staan dus straks groepen tussen 03.00 uur en pakweg 04.00 uur tegelijk op straat. Want ze blijven daar vaak nog wel een uurtje staan. Wij hebben daar onlangs ook bijna een uur gestaan en dat is onze ervaring. Als in het convenant was toegestaan om te zorgen dat men na 3.00 uur niemand meer mag binnenlaten en de laatste om 04.00 uur buiten moet zijn dan was het meer geleidelijk gegaan met als gevolg minder overlast.

Jammer, een gemiste kans om het direct goed te doen.

Jammer, jammer, jammer.

Jammer voor de Horeca want zij zijn nog steeds beperkt in de vrijheid van het ondernemen. De Horeca in de omliggende gemeenten zoals Dinkelland, Enschede en Oldenzaal zijn veel ruimer geopend waardoor onze Horeca veel omzet mis blijft lopen. Neem bijv. Oldenzaal, daar mag men na 04.00 uur niemand meer binnen laten en de laatste moet om 06.00 uur naar buiten gaan.  

Jammer voor de centrumbewoners want de overlast zal niet minder worden. Het schuift een uurtje op. Eigenlijk kun je dus stellen dat de verwachting is dat de overlast groter wordt want het blijft langer doorgaan. 

Jammer voor de inwoners van Losser want zij zijn nog steeds beperkt in de uitgaansmogelijkheden. Nog steeds zullen velen naar de omliggende plaatsen vertrekken. Daarnaast hebben ouders vaak liever dat hun kinderen (op de fiets) in Losser uitgaan dan dat men met vrienden in de auto of taxi naar een omliggende plaats rijdt.

Overlast zal er altijd blijven.

Verder is het natuurlijk zo dat er altijd overlast zal blijven voor iedereen die in de omgeving van het centrum woont. Dat is er nu en dat zal blijven. Naast de voordelen zitten er ook nadelen aan het wonen in het centrum. Daar hoort ook nachtelijke overlast bij. Dat moet men nu eenmaal accepteren. We moeten alleen zorgen dat wij dit met elkaar tot een minimum beperken. En daar draagt dit convenant niet aan bij.