Afvalscheiding onzinnig. Nascheiding beter voor het milieu en nog goedkoper ook.

Wist u dat afvalscheiding niet nodig is. Bij de afvalverwerker is het al technisch mogelijk om al het afval daar te scheiden. De zgn. nascheiding en dat is nog goedkoper ook. Wist u dat het hele gedoe met de verschillende containers e.d. bedoeld is om mensen bewust te maken verstandig om te gaan met afval maar dat het verder geen doel dient vanwege de nascheidingsmogelijkheden die er al zijn. Kortom; al het afval kan tezamen naar de afvalverwerker en kan daar worden gescheiden.

Dat er een taak ligt bij de gemeente om de inwoners van Losser verstandig met het afval om te laten gaan lijkt ons logisch, maar daarvoor hoeven we toch niet zo’n nutteloos systeem van afvalscheiding op te tuigen. En laten we eerlijk zijn; het scheiden van afval wil per definitie helemaal niet zeggen dat er minder afval is, het gaat immers om het scheiden.

Betutteling ten top

Wij vinden dat de gemeente van alles bedenkt over afvalscheiding maar wij denken dat dit niet overeenkomt met de mening van de inwoners Die mening wordt onvoldoende meegenomen bij de plannen, vinden wij.

Wij denken dat de mening van de inwoners een hele andere is dan nu uit de plannen blijkt.

Plannen afvalscheiding moeten van tafel 

Wat de VVD Losser betreft mogen alle plannen over het gescheiden afval van tafel. Het is nergens meer voor nodig om het afval gescheiden naar de afvalverwerker te brengen. Gewoon alles bij elkaar in een grote container en klaar. Afvalscheiding brengt hoge kosten met zich mee, denk aan al die verschillende containers. De gemeente (en niet alleen Losser) doet het voorkomen alsof het noodzakelijk is om het te scheiden maar dat is onzin. Het is een betuttelende hobby van onze gemeente.

Klik hier voor meer informatie

Wij zijn als VVD benieuwd naar uw mening zodat wij dit kunnen inbrengen in de gemeenteraad.Vul de enquête in

Wij willen graag van u weten hoe u hierover denkt.  Klik hier voor de enquête