Accountant toont gelijk van VVD aan. Losser heeft geen controleerbaar inkoopsysteem.

Het accountantskantoor Deloitte heeft de jaarlijkse controle uitgevoerd. In de analyse en aanbevelingen van deze controle staat de volgende zin vermeld: “Wij adviseren de gemeente beleid te formuleren voor leveringen en diensten waarvan de gemeente het relevant vindt expliciet vast te stellen dat de gemeente krijgt waarvoor ze betaalt. Het risico bestaat dat onrechtmatige inkopen plaatsvinden”. Aldus de accountant. Dit rapport is twee weken geleden verschenen.

College van B&W met links wethouder Hassink


Geen afdoende controle op wat er wordt ingekocht.

De accountant heeft hierbij ook aangegeven dat er aanvullende controlewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Zie voor verdere informatie de toegevoegde bijlage van de pagina waar dit staat, die twee weken geleden is uitgekomen. Het is misschien wat ingewikkeld omschreven maar het komt er gewoon op neer dat de gemeente kan betalen voor zaken die misschien nooit geleverd zijn. Daar is geen controleerbaar systeem voor.

Wethouder Hassink weigert openheid.

Wij hebben hierover al eerder aan de bel getrokken. Met name vanwege het feit dat Losserse ondernemers onvoldoende kansen lijken te krijgen bij inkopen door de gemeente.

Wethouder Hassink blijft maar weigeren om openheid te geven over het beleid. De beloofde uitvoeringsnotitie die door bijna alle partijen is gevraagd weigert hij te verstrekken. Hij weigert ook uit te leggen welke procedures worden gevolgd. De oppositiepartijen beschermen hem daarbij. Hassink wil niet verder gaan dan: “als iemand iets wil weten moeten ze maar bij mij komen”. Maar zo werkt het niet in een democratie. De wijze waarop wordt ingekocht moet toetsbaar zijn en Hassink weigert daar open over te zijn. 

Hassink wordt beschermd door coalitiepartijen.

Als oppositiepartij heb je steeds weer het nakijken als wij vragen om hier iets aan te doen. De coalitie van CDA, Burgerforum en D66 beschermen Hassink hierbij. Zeker van Burgerforum valt ons dat erg tegen, dat was ooit in een ver verleden een kritische partij maar is nu het schoothondje van het CDA.

Maar wij zullen ons blijven inzetten om het inkoopbeleid van Losser transparant te krijgen en zullen elke mogelijkheid daartoe aangrijpen. We leggen ons hier niet bij neer. Wordt vervolgd.


Als bijlage hierbij de relevante pagina uit het accountantsrapport.