Geen disproportioneel groot zonnepanelenpark in Overdinkel

Voor ons als VVD staat duurzaamheid hoog op de agenda. Maar de stappen die daarbij moeten worden gezet moeten in het teken staan van bewustwording, gedragsveranderingen, cultuuromslag en vooral het creëren van draagvlak. Het is als een marathon, het zijn heel veel kleine stapjes die gemaakt moeten worden in de goede richting. Maar dat bereiken we niet door een disproportioneel groot zonnepanelenpark uit de grond te stampen direct naast de bebouwde kom van Overdinkel.

Het college vraagt ons een verklaring van geen bedenking te geven tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een ongeveer 25 hectare groot zonnepanelenpark. Dit tussen de Lakeringsweg, Strootsweg en Hoofdstraat in Overdinkel. Wat de VVD betreft komt deze verklaring er niet. Wij hebben vanaf het begin al aangeven dat dit niet de manier is om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.


Wij willen Overdinkel niet opzadelen met een zonnepanelenpark dat qua oppervlakte een derde deel van heel Overdinkel omvat. En dat tegen de bebouwde kom aan achter de Hoofdstraat in een prachtig gebied. Dat moeten we niet doen. Want ons betreft heeft Powerfield zich ook gediskwalificeerd als serieuze partner als men ons nu al dreigt met gerechtelijke stappen als wij hier tegen zijn.


Uit alles blijkt dat het college achter deze plannen staat. Het college heeft de getallen voor ogen, de getallen die aangeven dat de duurzaamheidsdoelstellingen in zicht komen. Maar wij hebben vooral de inwoners van Overdinkel voor ogen die worden geconfronteerd met een megapark van zonnepanelen dat een derde van het totale dorp omvat. En daar hoort deze raad voor te staan, voor die inwoners.