Zorg inwoners Losser te belangrijk voor populisme

Onlangs besloot het MST de poli in Losser te sluiten. Het aantal bezoekers is laag en de poli’s van Oldenzaal en Enschede zijn dichtbij. Hoe gaan wij in Losser zorgen dat de zorg voor inwoners beschikbaar blijft?

Wij geven veel geld uit aan de zorg. Dit doen wij via onze zorgverzekering, belastingen en het eigen risico. En dat is goed, iedereen moet goede zorg krijgen. Om te zorgen dat iedereen dit ook kan krijgen is het van belang efficiënt met het geld in de zorg om te gaan. 

Onlangs besloot het MST de poli in Losser te sluiten. Het aantal bezoekers is laag en de poli’s van Oldenzaal en Enschede zijn dichtbij. Is dit voor inwoners van Losser vervelend? Ja, maar het is niet onoverkoombaar. Is dit een financieel gedreven besluit? Ja, en gelukkig maar. Wij verwachten immers dat er efficiënt met ons geld wordt omgegaan. 

Moeten wij proberen de zorg zo dichtbij de patiënt mogelijk te organiseren? Ja, natuurlijk. En hoe bereik je dat? In mijn beleving niet zoals het actiecomité dit doet. Met potten en pannen in een doktersjas handtekeningen aanbieden. 

Vraag is of het actiecomité zelf ook niet weet dat deze werkwijze contraproductief is, of, heeft de actiehouding een andere reden? Ik vermoed van wel. Als je kijkt naar de leden van deze groep valt op dat hier vrijwel alleen Burgerforum leden in zitten. Sterker nog, een commissielid van Burgerforum sprak zelfs van wij in de commissie bestuur en samenleving toen het over het actiecomité ging. 

Dat er een zweem van Burgerforum om het actiecomité hangt lijkt mij erg onwenselijk. Hoe serieus wordt het comité genomen? Bij het bestuur van het MST zal ook de actie over de parkeertarieven nog bekend zijn. 

Van de indruk dat dit actiecomité ook een electoraal motief heeft, kan ik mij dan ook niet geheel onttrekken. Dit is het vervolg van de mediacampagne van Burgerforum over de parkeertarieven. Laat het actiecomité opkomen voor de belangen van de inwoners van Losser, inzetten het behouden van voorzieningen voor minder mobiele inwoners en het worden van een proeftuin voor het testen van IT in de zorg. De zorg is te belangrijk om electoraal te willen scoren. 

Moeten wij dan afwachten, nee! Daarom is het goed dat er een motie is aangenomen waarin staat dat de gemeente het initiatief moet nemen om te onderzoeken of medische specialisten spreekuur in Losser kunnen houden. Dit is wat de politiek moet doen, oplossingen zoeken in plaats van te schreeuwen en stemming maken. 

Lees hier meer.