Drie containers naast de deur nergens voor nodig.

Drie containers naast de deur zijn nergens voor nodig. Het tv-programma Kassa besteedde er weer aandacht aan. En weer kwam men met het zoveelste bewijs; nascheiding is goedkoper en beter voor het milieu. De VVD probeert al meer dan een jaar de andere partijen in de gemeenteraad over te halen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van nascheiding. Helaas zijn alle partijen tegen nascheiding. Een door ons ingediende motie werd door alle andere partijen verworpen. Die drie containers naast de deur zijn nergens voor nodig. Maar helaas, de andere partijen houden vast aan bronscheiding. Helemaal verbaasd zijn wij over Burgerforum. Na het programma Kassa proberen zijn net te doen of ze ook willen kijken naar nascheiding, terwijl zij twee weken geleden nog tegen stemden om er zelfs maar onderzoek naar te doen. Wij zullen hier echter mee doorgaan en hopen dat de andere partijen ook op het punt komen dat zij inzien dat nascheiding DE oplossing voor de toekomst is.

Drie containers naast de deur zijn nergens voor nodig.

Het tv-programma Kassa besteedde er weer aandacht aan. En weer kwam men met het zoveelste bewijs; nascheiding is goedkoper en beter voor het milieu.

De VVD probeert al meer dan een jaar de andere partijen in de gemeenteraad over te halen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van nascheiding. Helaas zijn alle partijen tegen nascheiding. Een door ons ingediende motie werd door alle andere partijen verworpen. Die drie containers naast de deur zijn nergens voor nodig.

Maar helaas, de andere partijen houden vast aan bronscheiding. Helemaal verbaasd zijn wij over Burgerforum. Na het programma Kassa proberen zij net te doen of ze ook willen kijken naar nascheiding, terwijl zij twee weken geleden nog tegen stemden om er zelfs maar onderzoek naar te doen.

Wij zullen hier echter mee doorgaan en hopen dat de andere partijen ook op het punt komen dat zij inzien dat nascheiding DE oplossing voor de toekomst is. 

De betutteling ten top.

Eerder dit jaar in april heeft deze raad tariefdifferentiatie (het zgn. diftar) ingevoerd voor de inzameling van huishoudelijk afval. Wij hebben toen als VVD een motie ingediend om dit college ertoe te bewegen ook serieus te kijken naar de mogelijkheden van de nascheiding. Ook toen al waren wij van mening dat bronscheiding, dus met drie containers naast de deur, niet nodig is. Alles kan gezamenlijk naar de afvalverwerker en kan daar worden gescheiden. Toen merkten wij al op dat het toenmalige voorstel was gebaseerd op achterhaalde informatie, en dat is nu nog meer het geval. Een belangrijke reden waarom dit college kiest voor diftar is dat men de inwoners op deze wijze ertoe dwingt beter na te denken over wat men weggooit, zo vertelde wethouder Wildschut toen. Wij vinden dat betuttelend. Het college valt de inwoners onnodig lastig met drie containers naast de deur terwijl dat anders kan. Zo hoort de overheid niet met de inwoners om te gaan. Een eerdere motie van ons om over te gaan tot onderzoek tot nascheiding haalde het niet. 

Onlangs stond er in “Binnenlands Bestuur” een artikel met de kop “Grote steden gaan afval scheiden”. En daarmee wordt nascheiding bedoeld. Zo bouwt de grootste Europese afvalverwerker AVR  een nascheidinginstallatie. O.a. de grote gemeenten willen hiertoe overgaan. Zoals Amsterdam en Rotterdam. Ik citeer hierbij ook de wethouder van Leiden. Hij zei: “Die nascheiding is betaalbaar, gemakkelijk voor de bewoners en vooral realiseren wij er een beter hergebruikspercentage mee”. Einde citaat. En wat geeft Den Haag en Utrecht aan als reden waarom zij over gaan tot nascheiding?  Zij willen hun povere hergebruikspercentage opkrikken. Dat is voor hun de belangrijkste reden.

Want een nascheidingsinstallatie haalt meer uit het afval dan de mens ooit zal kunnen doen. Wij mogen toch verwachten dat ons college dit moet aanspreken. En uit onderzoeken blijkt niet dat het meer kost. Steeds meer gemeenten gaan ertoe over of doen er onderzoek naar. Dan mogen wij toch op zijn minst van dit college verwachten dat zij serieus de mogelijkheden van nascheiding onderzoeken. Als die drie containers bij de deur weg kunnen, alles in één container kan, het nog goedkoper is en beter voor het milieu….  Nou waar wachten we dan op…….???