Losser moet centrum niet auto-onvriendelijk maken.

De gemeente Losser heeft plannen om het centrum aan te pakken. Dat is een goede zaak. Maar het zou niet goed zijn dit centrum auto-onvriendelijk te maken. Met de huidige plannen wordt het centrum autoluw gemaakt. In de plannen staat ook dat het helemaal autovrij maken van het centrum uiteindelijk tot de mogelijkheden behoort. Wij vinden dat een zorgelijke ontwikkeling.

Iedereen die in Losser met de auto boodschappen wil doen moet zich welkom voelen en dat mag niet ontmoedigd worden. Losser heeft zich de laatste jaren juist positief onderscheiden omdat iedereen de auto in het centrum kan parkeren. Dat is ongetwijfeld een belangrijke reden geweest dat het winkelbestand op peil is gebleven en er relatief weinig leegstand is. Het gratis parkeren heeft daar ook aan bijgedragen.

De landelijke trend van jaren geleden om te komen tot winkelpromenades is achterhaald. Met name in die autoluwe of autovrije gebieden is de winkelleegstand het grootst. Steeds meer gemeenten willen winkelstraten weer toegankelijk maken voor auto’s. Gemeenten waar dit speelt zijn o.a. Hoogeveen en Coevorden. Dit weekend stond er in een artikel in het Dagblad van het Noorden dat ook de ondernemers in Emmen pleiten voor het openstellen van het centrum voor auto’s. Ook in Oldenzaal speelt deze discussie. Als een boodschap doen te veel gedoe is wordt kopen via internet aantrekkelijker. Mede daarom is een toegankelijk centrum voor auto’s zo belangrijk. 

De VVD Losser vindt ook dat het centrum van Losser moet worden vernieuwd. Maar iemand die met de auto Losser bezoekt zal het gevoel moeten hebben hier welkom te zijn, ook in de toekomst. De huidige plannen geven onvoldoende die garantie.