Losserse VVD wil van de drie afvalcontainers af. Harry Heegen vertelt.

Nascheiding is goedkoper, beter voor het milieu en gemakkelijker voor inwoners. Alles kan in de grijze container en wekelijks worden geleegd. Zie voor meer informatie http://nascheiding.omrin.nl


Zet cookies aan om de video te tonen.