Losser moet het centrum niet auto-onvriendelijk maken met minder parkeerplaatsen

De gemeente Losser heeft plannen om het centrum aan te pakken. Dat is een goede zaak. Maar het zou niet goed zijn dit centrum auto-onvriendelijk te maken. Met de huidige plannen wordt het centrum autoluw gemaakt. In de plannen staat ook dat het helemaal autovrij maken van het centrum uiteindelijk tot de mogelijkheden behoort. Wij vinden dat een zorgelijke ontwikkeling.

Iedereen die in Losser met de auto boodschappen wil doen moet zich welkom voelen en dat mag niet ontmoedigd worden. Losser heeft zich de laatste jaren juist positief onderscheiden omdat iedereen de auto in het centrum voor de winkel kan parkeren. Dat is ongetwijfeld een belangrijke reden geweest dat het winkelbestand op peil is gebleven en er relatief weinig leegstand is. 

De landelijke trend van jaren geleden om te komen tot winkelpromenades is achterhaald. 

Losser is een boodschappendorp en wij moeten niet de illusie hebben dat het een winkeldorp gaat worden als er maar voldoende verblijfsruimte komt met minder parkeerplaatsen. Dat zal niet het geval zijn. In plaatsen waar in het verleden promenades zijn aangelegd is de winkelleegstand het grootst.

De VVD Losser vindt ook dat het centrum van Losser moet worden vernieuwd. Maar iemand die met de auto Losser bezoekt zal het gevoel moeten hebben hier welkom te zijn, ook in de toekomst. De huidige plannen geven onvoldoende die garantie.