VVD blij met coalitieakkoord 2018-2022

Op dinsdag 22 mei 2018 hebben de partijen CDA, VVD en D66 het Coalitieakkoord 2018-2022 met de titel: ‘Met opgestroopte mouwen vooruit. En noe verdan!’ gepresenteerd en ondertekend.

Het Coalitieakkoord is het resultaat van het formatieproces tussen VVD, CDA en D66 dat vanaf half april onder leiding van formateur Jeroen Goudt heeft plaatsgevonden.

De coalitiepartijen hebben gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen, met daarin een aantal duidelijke ambities. Tevens ziet de coalitie graag dat de hele gemeenteraad gezamenlijk tot de vorming van een raadsagenda komt.

Harry Heegen (VVD): “we gaan in Losser de mouwen nog eens extra opstropen. In goede samenwerking met de inwoners zelf. We vinden het daarbij belangrijk dat we onze eigen identiteit behouden. Tevens blijven we investeren in een goed ondernemersklimaat en de samenwerking met Duitsland. Hier liggen kansen.

Enkele belangrijke punten uit het coalitieakkoord zijn:

  • Het verenigingsleven en de vrijwilligers in de gemeente Losser verdienen meer ondersteuning.
  • Een bereikbaar gemeenteloket, ook buiten kantoortijden. Persoonlijke dienstverlening moet dichtbij blijven. Er komt een pilot met avondopenstelling.
  • De voorzieningen in de gemeente op peil houden.
  • Werken aan een aantrekkelijk buitengebied waar het prettig wonen en recreëren is, maar waar je ook je boterham kunt verdienen.
  • De  kulturhusen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze dorpen. Daarom gaan we voor Beuningen en Glane ook de mogelijkheden voor een ‘kleintje kulturhus’ onderzoeken.
  • In het woonbeleid van de gemeente Losser dienen vraag en aanbod voor alle leeftijdscategorieën en doelgroepen zoveel mogelijk op elkaar te worden afgestemd.
  • Meer aandacht voor (betaalbare) starterswoningen. Dat geldt ook voor woningen in het middensegment zowel op het gebied van huur als koop.
  • Regelingen en voorzieningen die er vanuit de gemeente Losser zijn gaan we beter bekend maken.
  • In aanvulling op de contactwethouder voor elke dorp komt er nu ook een contactambtenaar voor elk dorp.
  • Onderzoek naar de beste vorm van inzameling en verwerking van afval na 2022 voor de gemeente Losser