Anja Prins wethouder namens de VVD in het nieuwe college in Losser

Op dinsdagavond 29 mei heeft de gemeenteraad van Losser Anja Prins tot wethouder van de gemeente Losser benoemd.

De VVD Losser is verheugt met de benoeming van Anja Prins tot wethouder in de gemeente Losser.  Anja heeft een gevarieerde en zware portefeuille met o.a. mobiliteit, zorg, wonen en grondzaken.  

Ik beschouw deze portefeuille als een prachtige nieuwe uitdaging die mij de kans biedt om mijn kennis en ervaring optimaal in te zetten. Ik heb er dan ook zin in om samen met mijn collega bestuurder aan de slag te gaan voor de inwoners van Losser. 

De meeste onderdelen van mijn portefeuille zitten in de doorontwikkeling van het Sociaal Domein. We willen er aan de voorkant preventief voor zorgen dat mensen in hun kracht staan en het goede zelf kunnen beslissen en doen. Vrijwilligers zijn belangrijk voor alle vormen van zorg of het nu gaat om mantelzorg of om armoedebestrijding.

Fijn wonen, een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke omgeving zijn belangrijk voor onze inwoners, ook dat zit in mijn portefeuille. 

Zoals het coalitieakkoord ook als titel meedraagt” Met opgestroopte mouwen vooruit. En noe verdan!’ gaan we aan de slag!