VVD Losser voorstander van zonnepanelenpark Overdinkel

Een jaar geleden waren wij als VVD tegen het zonnepanelenpark tegen de bebouwde kom van Overdinkel aan. Dat plan zou een te zware wissel hebben getrokken op het dorp Overdinkel. Bij het huidige plan langs de Drielandweg is er geen sprake van een onaanvaardbare aantasting van het woongenot van de omwonenden. De dichtstbijzijnde huizen liggen op zo’n 400 a 500 meter afstand. Ook komt dit park niet langs een aanrijroute maar in een uithoek langs de grens. Daarnaast wordt het park goed ingepast in de omgeving. En het levert Losser verschillende voordelen op. Het is een goed plan.

Rekening houden met omwonenden en betrokken organisaties.

Natuurlijk  moeten we bij de uitvoering van deze plannen wel zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van o.a. de omwonenden. Denk aan de landschappelijke inpassing waarbij zaken als beplanting, de houtwallen, de omheining verder moeten worden uitgewerkt. Ook de mogelijkheid voor bedrijven en particulieren om te participeren in dit project zal verder uitgewerkt moeten worden. Denk aan de postcoderoos en de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. 


Wij vinden het dan ook belangrijk dat de gemeente in het komende traject zo veel mogelijk rekening houdt met de wensen en meningen van deze omwonenden en organisaties voor zover dat redelijkerwijs haalbaar is. Wij vertrouwen er op dat dit ook gebeurt. 

Een paar zaken willen wij hierbij graag nog even aanstippen.


Is het niet beter om meerdere kleinere parken te hebben dan een paar grotere?

Wij vinden het minder belastend om enkele grote parken aan te leggen dan veel kleinere. Een groot aantal kleinere parken geeft per saldo meer verstoring dan enkele grotere en dat zal een langere en moeilijkere weg zijn om de duurzaamheidsdoelstellen te halen.

Moeten we niet eerst zorgen dat alle daken vol komen te liggen?

Het plaatsen van zonnepanelen op daken omvat maar een klein percentage van de doelstellingen die gehaald moeten worden en is daarom bij lange na niet toereikend. 

Gaat er kostbare landbouwgrond verloren?

Ook een argument dat wij hoorden is dat er bij deze plannen kostbare landbouwgrond verloren gaat. Het  gaat hier immers wel om ons eten. Maar zelfs al zou Nederland vier keer zo veel inwoners hebben, dan nog is de agrarische sector in staat iedereen in Nederland te voeden. Het gaat dus  vooral om export; om de handel. Dat is ook belangrijk. Maar energie is ook een basisbehoefte. De bestemming van deze grond verschuift dus van de ene naar de andere basisbehoefte. Daar hoeven wij dus helemaal niet zo dramatisch over te doen. 

Hebben wij eigenlijk wel een keus?

Het is geen kwestie van het wel of niet toestaan van zonnepanelenparken. Het is een kwestie van waar kunnen ze geplaatst worden. En als het hier niet kan dan kunnen we zeggen; zeggen; waar dan wel? Zijn er dan nog zoveel andere plaatsen die veel geschikter zijn? Wij vinden van niet. Er is geen keuze als wij in de toekomst onze energievoorziening in stand willen houden en verder verduurzamen. Daarom zijn wij blij met deze plannen. Wij vinden dus dat de verklaring van geen bedenkingen afgegeven kan worden zodat de plannen verder uitgewerkt kunnen worden.