Motie VVD; Hogeboekelweg wordt waarschijnlijk fietsstraat

De Hogeboekelweg is een prachtige fietsverbindingsweg tussen Enschede en Losser. Helaas voelen fietsers zich er niet altijd veilig. De weg is vrij smal en auto’s rijden er vaak hard te hard. De VVD heeft een motie ingediend om deze weg veiliger te maken  voor fietsers. Deze motie wordt ook ondersteund door de andere partijen en is dus aangenomen. Er komen plannen om hier een fietsstraat van te maken in 2019-2020. Dan wordt de weg veiliger voor fietsers en onvriendelijker voor auto’s of zelfs niet meer toegankelijk voor auto’s, behalve dan natuurlijk voor de aanwonenden.