Losserse VVD wil hondenbelasting afschaffen

Honderden jaren geleden was het een soort transportbelasting voor hondenkarren. Inmiddels is hiervoor de motorrijtuigenbelasting in de plaats gekomen. Het is niet meer van deze tijd. Voor katten, paarden of andere dieren wordt ook geen belasting geheven. Daarnaast komt het geld in de pot voor algemene middelen en dat maakt het nog oneerlijker. Sinds kort wordt er in Losser wel een deel van het geld gebruikt voor hondenpoepbakken en uitlaatvelden. Wij willen dat deze belasting in Losser zo snel mogelijk wordt afgeschaft.

Ook moet er harder worden optreden tegen vervuilers die de hondenpoep niet opruimen.

Inmiddels heeft Losser Boa’s. Voor hun ligt hier een “schone” taak om hier tegen op te treden.

De VVD probeert al jaren de hondenbelasting af te schaffen. Inmiddels is vorig jaar een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om dit jaar met een voorstel te komen om de hondenbelasting binnen een aantal jaren af te schaffen. Wij hadden het sneller gewild maar een motie van de VVD hierover haalde het niet. Deze raad wil dus overgaan tot afschaffing maar het college weet nog niet of ze de motie gaan uitvoeren. In de begroting wordt alleen gesproken over een verlaging. Over afschaffing wordt niet gesproken.  Wij rekenen er op dat er uiteindelijk wordt overgegaan tot afschaffing en zullen hiervoor aandacht blijven vragen.

Kijken we naar de andere NOT-gemeenten dan is Oldenzaal bezig met het trapsgewijs afschaffen. Dinkelland en Tubbergen hebben het al eerder helemaal afgeschaft. Daarbij komt dat Losser verreweg de hoogste hondenbelasting heeft van heel Overijssel, bijna het dubbele van het gemiddelde van de andere gemeenten die nog hondenbelasting heffen.

En laten we eerlijk zijn. De hondenbelasting is natuurlijk een volstrekt idiote en willekeurige belasting. Afschaffen dus.