Heel Losser van het aardgas af?

Tijd zat? Nog 30 jaar te gaan. Of eigenlijk 20, omdat Losser het liefst al in 2040 zo ver wil zijn. Dat lijkt lang. Maar die tijd hebben we wel nodig. Want om heel Losser, Beuningen, De Lutte en Glane vanaf 2050 warm te houden met iets anders dan aardgas, is een flinke opgave. Daar moeten we energie in stoppen. In techniek, financieel, in ambtelijke capaciteit en in mindset. Om op tijd te zijn starten we nù met een visie over hoe Losser in 2040 van het aardgas af wil zijn: de Warmtevisie. Haalbaarheid en betaalbaarheid voor inwoners zijn belangrijke randvoorwaarden voor de VVD. Want reel: Zonder extra subsidies en goedkopere technieken is verduurzaming van eigen woningbezit financieel gezien voorlopig zeker niet haalbaar.

Van voor en door inwoners: wijkuitvoeringsplannen 

We zetten in de gemeente Losser de stap naar aardgasvrij-maken, via op te stellen ‘Wijkuitvoeringsplannen’, ook wel WUP’s. Gestart wordt met Beuningen en Losser West. Die plannen maakt de gemeente in warm contact met de inwoners uit die wijken, zo lezen we in de Warmtevisie. De VVD hecht daar veel waarde aan. ‘De gesprekken in die wijken zullen ons uiteindelijk laten zien hoe ver we af staan van de wettelijke verplichting om in uiterlijk 050 van het aardgas af te zijn.’ En die opbrengst uit de gesprekken is écht heel belangrijk benadrukt de VVD: het geeft aan wat we als VVD, als gemeenteraad en samen met ons college te doen hebben, bijvoorbeeld richting Rijk, om extra geld of andere middelen te krijgen. Zodat geen inwoner er uiteindelijk op moet toeleggen en iedereen op zijn of haar manier mee kan doen. 

Kijken wat kan, maatwerk waar moet 

Natuurlijk is het zo dat niet elke maatregel en investering bij elke woning en in elke wijk of buurt past. Daarvoor is Losser veel te verschillend, zijn de huizen te verschillend en is dat wat inwoners redelijkerwijs kunnen en willen, verschillend. Het is de kunst samen met inwoners een afgewogen keuze te maken welk warmte-alternatief voor welke wijk of buurt het meest passend is. De VVD gaat voor de positieve insteek: in gesprek kijken wat kan. Waar energie zit. Er zijn al mooie inwonersinitiatieven, zoals in Beuningen. De VVD is blij met de toezegging van de wethouder dat hij zeker niet de intentie heeft mensen in de tussentijd eerder te verplichten van het aardgas af te gaan. ‘De gemeente heeft daartoe noch de verplichting, nog de mogelijkheid, noch de wil.’ 

Van het aardgas af staat niet op zichzelf 

De VVD ziet dat de investeringen in het aardgasvrij maken niet op zichzelf staan. Het is een totaalpakket aan duurzaamheidsmaatregelen dat inwoners, ondernemers en overheden moeten nemen om uiteindelijk aan de doelstellingen van het landelijke Klimaatakkoord te voldoen. Alles komt samen in de Regionale Energie Strategie (RES). De warmtevisie maakt daar deel van uit. De RES en daarmee dus ook de warmtevisie krijgt plek in de door Losser nog op te stellen ‘omgevingsvisie’. Alle vergunningen worden straks langs deze visie gelegd. 

Geïnteresseerd? Kijk ook op www.energiestrategietwente.nl